กลุ่มบริหารงานบุคคล

PDF คู่มืองานบุคลากร.pdf 


 

 

นางปานจิตร บัวรินทร์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
 
 

 

นางพุตตาล บุตรละคร

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


 

Project Image

นางสาวพรพิศ ละม้าย
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Project Image

นายสุชิน เขียวมรกต
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Project Image

นางสาวสิริกร บุญโกย
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


ภาระงานบริหารงานงบประมาณปฎิทินบริหารงานงบประมาณแบบฟอร์มเอกสารงานงบประมาณ