ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

วิทยาศาสตร์ ป.3 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.3 (บันทึกการสอนออนไลน์)

 

Click to view youtube

You tube

 

Click to view youtube

You tube

 

Click to view youtube