ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาการคำนวณ ม.1

 

หน่วยที่ 1 การเขียนอัลกอรึทึมเบื้องต้น 1

พระพุทธศาสนา ม. 1

 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

You tube

 

Click to view youtube

You tube

 

Click to view youtube

You tube

 

Click to view youtube

You tube

 

Click to view youtube